Exercicis

Destreses teòriques

            Lectura / Escriptura d'instruments transpositors  

¿Faltan traducciones? ¿Errores? Escríbanos.

Traducció: Marc Celeiro, estudiant
Cercar   •    Escriu-nos!      ©2017 J. Rodríguez Alvira